23.6.2018 - sobota

5.ORAVSKÝ DUATLON - slovenský pohár  v Kros duatlone


Po piaty krát sa môžu zanietenci pre šport tešiť v Dolnom Kubíne na duatlonové preteky,ktoré budú pozostávať z 8km behu,25km jazdy na bicykli a 4km behu.

Aj tento rok pod záštitou Slovenskej triatlonovej únie ako slovenský pohár v kros duatlone.

Preteky sú určené aj pre neregistrovaných(hobby) pretekárov triatlonovej únie !

Štartovné

Štartovné vo výške 10 € je platné po zaregistrovaní platby na účet do 21.6.2018.
Štartovné v deň pretekuje 15 €. 
Prihláška je platná až po zaplatení štartovného vo výške, podľa dátumu platby.

Úhradu štartovného  prosíme realizovať na č.účtu : VÚB  3055687755/0200 

resp.IBAN: SK53 0200 0000 0030 5568 7755  SWIFT:SUBASKBX (do poznámky k platbe prosíme uviesť celé meno prihláseného pretekára)


Prihlasovací formulár  triatlonovej únie -  je možné prihlásiť sa iba na mieste


Prihlasovací formulár pre hobby kategóriu - je možné prihlásiť sa iba na mieste

Zoznam prihlásených neregistrovaných - TUPropozície  

Organizátor              Triatlon team Dolný Kubín, z poverenia Slovenskej triatlonovej únie

Termín                     23.6.2018

Miesto                     Tília kemp Gäceľ- okres Dolný Kubín

Registrácia               Registrovať v mieste štartu

Štartovné                Štartovné je 10,-EUR. V deň štartu 15,- EUR.

Pre každého štartujúceho "štartovací balíček". Pokiaľ  Vám do 48hodín od uhradenia štartovného nepríde potvrdzovací e-mail poprosím Vás kontaktujte nás.Registráciou zároveň dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu organizátorovi pretekov 4time s.r.o.

Profil Trate :          Beh 8km     -    4x2km okruh v areáli terén (asfalt, poľne cesty)

                           Bike 25km -      2x 12,5km v okolí obce Oravská Poruba (asfalt, poľné a lesné cesty)

                           Beh 4km     -     2x 2km okruh v areáli terén (asfalt, poľne cesty)

Presný profil trate je zverejnený na stránke www.oravskyduatlon.sk

Kontakt             Triatlon team Dolný Kubín

                       Mierová 1971/24

                       026 01 Dolný Kubín

                       e-mail: trenujte@trenujte.sk

                       v spolupráci s

                       4 TIME

                       Jána Ťatliaka 1785/6

                       026 01 Dolný Kubín

                       SLOVENSKO

                       e - mail : info@4time.sk

                       mob.:00421 907 844223

 Čipová časomiera    Časomiera PT_Liptovský Mikuláš

 Súťažný výbor           Riaditeľ pretekov:         Tomáš Sklárčik

                               Technický delegát:       Milan Slovák

                               Hlavný rozhodca:          Matej Hraško

 Kategórie                 Registrovaní v STÚ:

                                 Muži - Absolút                    8-25-4              SlPo

                                 Ženy  - Absolút                  8-25-4              SlPo

                                 Juniori - 1999 - 2000           4-12,5-2           SlPo

                                 Juniorky - 1999 - 2000        4-12,5-2           SlPo

                                 Dorastenci-2001 a mladší     4-12,5-2           SlPo

                                 Dorastenky- 2001 a mladšie  4-12,5-2           SlPo

                                 veteráni 1 - 1978 – 1967      8-25-4             SlPo

                                 veteráni 2 - 1968 a starší     8-25-4             SlPo

                                 veteránky - 1978 a staršie    8-25-4             SlPo

 

Ceny                         Prvý traja muži absolut – finančná odmena (300/200/100 EUR)

                                Prvé tri ženy absolut – finančná odmena (300/200/100 EUR)

                                Prvý v každej kategórii obdrží vecné ceny.

 

NOVINKA!     Hobby trať

                   Beh 4km              -    2x2km okruh v areáli terén (poľne cesty)

                   Cyklistika12,5km    -  1x 12,5km v okolí obce Oravská Poruba (asfalt, poľné a lesné cesty)

                   Beh 2 km             -   1x2km okruh v areáli terén (poľne cesty)

Presný profil trate je zverejnený na stránke www.oravskyduatlon.sk

Kategórie      Muži open            -        4-12,5-2

                  Ženy open            -        4-12,5-2

 

Ceny                         Prvý traja v každej kategórií obdržia vecné ceny.

 

ŠTAFETA                   povolená kombinácia muž/muž žena/žena žena/muž

                                 PRIHLÁŠKA na hobby preteky

                                 https://www.4time.sk/

                                 alebo na

                                 PRIHLÁŠKY

 

Podmienky účasti     pre všetkých:

Preteká sa podľa pravidiel STU a týchto propozícií;

Horský bicykel veľkosť 26 až 29 palcov šírka pneu 1,5 a viac;

Helma počas celej doby cyklistickej časti;

Štart na vlastné nebezpečie;

Účastníci sú povinný dodržiavať zásady bezpečného správania na vozovke ako aj pokyny usporiadateľa a dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z v platnom znení.

PROGRAM                08:00 -09:30      Prezentácia v areáli Gäceľ

                             10:00                 ŠTART

                             11:00                 ŠTART HOBBY

                             13:00                 občerstvenie

                             14:00                 Tombola a Vyhlásenie výsledkov

 

TOMBOLA o vecné ceny

Zúčastniť sa môže každý kto si zakúpi zlosovateľný lístok. Prihlásení pretekári automaticky získavajú po 1ks zlosovateľného lístku.

 KONTAKT                  4 TIME

                                 Jána Ťatliaka 1785/6

                                 026 01 Dolný Kubín

                                 SLOVENSKO

                                 e - mail: info@4time.sk

                                 mob.:00421 907 844223

                                 www.4time.sk