19.5.2018 - sobota  Štart 10.00hod.

6.ORAVSKÝ POLMARATÓN 


Ďakujeme všetkým priateľom behu , že prišli na Oravu a tu uvádzame pár fotiek z našich pretekov :

FOTO

Prehľad všetkých časov a výsledky uvádzame TU 

Prajeme úspešný bežecký rok a tešíme sa opäť nabudúce...

4TIME


Pozor zmena trate !!!


Pre zatraktívnenie preteku divákom v Dolnom Kubíne sa organizátori rozhodli polmaratón  rozdeliť do 4kôl s obrátkami na Gäceli a v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy.Trať na 10km bude dvojkolová. Štart aj cieľ zostáva nezmenený v Tília kempe pred reštauráciou.

Oravský polmaratón

Po šiestykrát si pre vás organizátori v spolupráci s firmou INTERSPORT Dolný Kubín a s CVČ Kohútik pri Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne pripravili beh nielen pre aktívnych bežcov.Alternatívou pre polmaratón je aj beh na 10 km.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trasy v prípade nepredvídaných udalostí.Vyhodnotenie cca o 13.30hod. 

Zmanená trasa pre 21,5km a 10km

6.Oravský polmaratón

Prihlasovací formulár :  

už je možné prihlásiť sa iba v deň preteku - sobotu 19.5.2018

Vekové kategórie sú viazané na počet dosiahnutých rokov v tomto roku t.z., že keď niekto dosiahne vek 40 rokov v novembri tohto roku , štartuje v kategórii "B" t.j. 40 -49 rokov (resp.ženskej kategórii "F")


Zoznam prihlásených pretekárov  : TUPropozície

 

Usporiadateľ : Občianske združenie „4TIME“,J.Ťatliaka 1785/6,02601 Dolný Kubín

Termín : 19.5.2018 (sobota) – 10.00hod.

Miesto : Tília kemp Gäceľ – 2 km pri Dolnom Kubíne 

Prihlášky : Registrovať sa môže každý záujemca  na adrese :  www.4time.sk 

Informácie môžete smerovať na e-mail : info@4time.sk alebo na čísle +421 907844223

Doprava : Každý pretekár sa prepravuje na štart preteku (Tília kemp) na vlastné náklady.

Parkovanie osobných áut je možné v areáli kempu, resp. v priestoroch priľahlého parku

Štartovné : Každý pretekár štartuje na vlastné náklady. Poplatok za štart je 10,- EUR ,ktoré

pretekár  uhradí  prevodom na bankový účet organizátora do 17.5.2018

V deň štartu je cena štartovného 12,- EUR.

 V cene štartovného je okrem porcie jedla a fľašky minerálnej vody ,pre každého bežca  pripravený štartovací balíček (taška so športovými reklamnými predmetmi od našich partnerov). Štartovací  balíček vieme prihláseným v deň preteku garantovať iba prvým 20-tim pretekárom.Ako suvenír  pre každého pretekára je štartovné číslo s logom behu.

Pri prihlásení a zaplatení štartovného do 15.4.2018 môže navyše toto  číslo získať aj s vytlačeným svojim menom.

Úhradu štartovného  prosíme realizovať na č.účtu : VÚB  3055687755/0200 resp.IBAN: SK5302000000003055687755  SWIFT:SUBASKBX 

Do poznámky k platbe prosíme uviesť celé meno prihláseného pretekára

Zdravotné zabezpečenie : Zdravotná služba v priestoroch štartu a cieľa preteku

Web :Ostatné informácie spolu s výsledkovou listinou  behu a fotografiami nájdete na web stránke : www.4time.sk

Predpis : Preteká sa podľa pravidiel atletiky a smerníc tohto predpisu.

Upozornenie :  Každý pretekár  štartuje na vlastné nebezpečenstvo za plnej premávky na ceste

s rešpektovaním  Zák.č.725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných  komunikáciách.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku súvisiace s účasťou na podujatí alebo cestou a

pohybom v mieste konania.

Ubytovanie : Záujemcovia  o ubytovanie bungalového typu  priamo v kempe (www.kemptilia.sk) môžu zaslať rezerváciu na  e-mail: info@kemptilia.sk alebo telefonicky na +421 917 798 826 alebo na  +421 907 339 051

Dĺžka trate :      21,1 km a  10 km

Časový rozpis: 

8.00 – 9.30 hod. prezentácia v Tília kempe Gäceľ

9.50 hod. – nástup na štart behov na 21,1km a 10 km

10.00 hod. – štart preteku súčasne na 21,1km aj na 10km

13.00 hod. – vyhlásenie výsledkov

13.30 hod. -  losovanie tomboly o ceny  od našich sponzorov

Popis trate :  Asfaltový  podklad. Tília kemp Gäceľ – Dolný Kubín (obrátka na nábreží Oravy)

Polmaratón - 4kolá. 10km - 2kolá

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny  trasy trate.

Profil trate : Pre polmaratón  a 10km je prevýšenie 95m.

Spôsob merania času : Časomiera s čipmi. Každý pretekár na štarte obdrží čip, ktorý je po dobehnutí do cieľa povinný vrátiť organizátorovi.

Občerstvenie : Občerstvovacie stanice -Tília kemp Gäceľ (každé kolo cca 5km),Po preteku bude pre každého štartujúceho pripravený obed.

Kategórie :      

Polmaratón

A – muži (39rokov a mladší)

B – muži (40 - 49rokov)

C – muži (50 - 59rokov)

D – muži (60rokov a starší)

E – ženy  (39rokov a mladšie)

F – ženy  (40rokov a staršie)

Beh na 10km

G - muži (bez rozdielu veku)

H - ženy (bez rozdielu veku)

V prípade nižšieho počtu pretekárov ako 5 v jednej kategórii, si usporiadateľ vyhradzuje právo zlúčiť kategórie !

Ceny : Pre  prvých troch bežcov v každej kategórii  - športové poháre, diplom a darčekové predmety.

Pre bežca s najlepším časom pre polmaratón aj behu na 10km - športové tričká a darčekové predmety.

Protesty : Prijíma riaditeľ preteku do 10 minút po skončení pretekov